Kulturbannere gør en verden til forskel i København

Det er kultur og idræt, der binder folk sammen – om du er aktiv udøver eller publikum

Synliggørelse af et givent arrangement kan dog være en udfordring for institutioner, foreninger, eventmagere og organisationer, som måske ikke har økonomisk råderum til at køre den helt store kampagne.

Kulturbannerordningen kan give arrangementet den fornødne opmærksomhed, hvor udøverne oplever et stort publikum, hvor en samhørighed opstår og hvor arrangementet gør en forskel og får succes.

Om ordningen

På 9 strækninger i København er der monteret beslag på lygtepæle og elmaster til ophæng af udendørs bannere. Bannere hvor kultur- og idrætsbegivenheder har mulighed for at komme op og ud med deres særkende og budskab i kortere eller længere perioder. 

Københavns Kulturbanner har eksisteret i en del år.
Trafikanter på strækningerne har derfor kunnet følge med i diverse arrangementer gennem årene. En del af disse trafikanter har fået vakt deres nysgerrighed og måske opsøgt en eller flere københavnerbegivenheder.

Forbeholdt kulturen

Ordningen med kulturbannere har et overvejende ikke-kommercielt afsæt.

Det vil typisk være institutioner, festivaler og events, som er mere eller mindre støttet eller fondet.

Generel interesse for byens borgere og som inddrager byens rum på en original måde

Betydelige kulturelle udstillinger og begivenheder, der markerer sig i international sammenhæng

Større idrætsbegivenheder i byen, som tiltrækker deltagere og publikum fra andre lande samt folkelige idrætsbegivenheder

Mega-kulturbegivenheder med offentlig adgang, som anses for at have national betydning eller betydning for hele byen

Book en bannerpakke

Vi har 9 forskellige bannerpakker.

Alle med eksklusive bannerplaceringer på nogle af de mest centrale og befærdede veje i København.

Københavns Kulturbanner anvender cookies for at give dig den bedste oplevelse med vores hjemmeside.
Læs mere