Persondatapolitik

Persondatapolitik / GDPR

Revideret 1. august 2023

Vi gemmer personoplysninger på telefon, tablet, computer og i it-systemer, f.eks. i e-mails og SMS’er. Vi gemmer i visse tilfælde printede dokumenter med personoplysninger på. Det kan være navne og kontaktoplysninger på kunder eller ansatte, men også information om kommende bookinger, aftaler, ordrebøger eller andre bestillinger.

Formålet med at gemme dine oplysninger, er at lette sagsbehandlingen, når du bestiller, korresponderer med os, sender filer og i det hele taget følger op på en given bestilling / opgave. Det være sig også i forhold til reklamation og almene indsigelser.

Der er typisk tale om følgende oplysninger:

• Navn
• Adresse
• Telefonnummer
• E-mailadresse
• Oplysninger om hvad kunden har købt
• Reklamationer

Vi gemmer typisk oplysningerne, så længe du er kunde hos os.
Tax & Co Aps er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger.

Hvis du har spørgsmål vedrørende behandlingen af persondata, kan du kontakte os på telefon: 22417711 eller på email: info@kbhkulturbanner.dk.

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig:

• Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
• Ret til berigtigelse (rettelse)
• Ret til sletning
• Ret til begrænsning af behandling
• Ret til indsigelse
• Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

Du har i øvrigt ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på datatilsynet.dk

Vi benytter en instagram-konto til at interagere med vores kunder i forhold til kulturbannerordningen.
Instagram er et socialt medie. Udbyderne af de sociale medier vil være selvstændigt dataansvarlige for enhver efterfølgende behandling af dine personoplysninger til det pågældende sociale medies egne formål, ligesom vi vil være selvstændigt dataansvarlig for enhver behandling af personoplysninger uden for det sociale medies online platform. Det fælles dataansvar gælder således kun i indsamlingsfasen. Du kan læse mere om det enkelte sociale medies behandling af dine personoplysninger på det sociale medies eget site.

Københavns Kulturbanner anvender cookies for at give dig den bedste oplevelse med vores hjemmeside.
Læs mere